ยินดีต้อนรับทุกท่าน สำหรับท่านที่ต้องการความรู้พื้นฐานสำหรับบุคลทั่วไป หรือเจ้าของกิจการ,เจ้าของโรงงาน,เจ้าของที่ดิน ติดต่อสอบถาม 02 108 6880

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

 

การสำรวจเพื่อการก่อสร้างอาคาร สามารถที่จะแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนด้วยกัน คือ

 

การสำรวจเพื่อการออกแบบ

 

เพื่อให้ฝ่ายออกแบบนำไปออกแบบ ซึ่งข้อมูลที่ต้องการทราบ มีดังนี้

 

ขอบเขตของพื้นที่และระดับความสูงของพื้นที่

 

ถนน ขอบถนนและผิวจราจรเป็นการสำรวจสภาพเส้นทางเข้าออกโครงการ มีผลเมื่อต้องการนำวัสดุอุปกรณ์เข้าโครงการหากเข้าออกไม่สะดวกอาจทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา

สิ่งสาธารณูปโภค เช่น ท่อประปา ,สายไฟฟ้า,ท่อระบายน้ำทิ้ง,เพื่อสำหรับใช้งานในระหว่างก่อสร้างอาคารที่อยู่ใกล้กับสถานที่จะก่อสร้างเพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงแนวและระดับในการก่อสร้าง

สภาพการรับน้ำหนักของพื้นดิน หรือ ลักษณะของผิวดินหลังจากออกแบบอาคารเป็นที่เรียนร้อยแล้ว จึงนำไปสู่ การสำรวจในแบบที่ 2

 

การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง

 

การสำรวจขั้นนี้ถ้าเป็นการสร้างตึกขนาดใหญ่ จะต้องสำรวจ ดังนี้

 

สำรวจสภาพของตึกที่อยู่ใกล้ เช่น ลักษณะ ของโครงสร้าง ซึ่งอาจได้รับผลเสียหายในขณะที่ทำการก่อสร้าง เช่น การตอกเข็ม ซึ่งจะทำให้เกิดคลื่นของความสะเทือน ทำให้สิ่งก่อสร้างรอบข้างเกิดการทรุดตัวและพังได้

ค่าระดับของสิ่งก่อสร้างที่มีอยู่แล้วนั้น รวมทั้งสิ่งสาธารณูปโภค และลักษณะของผิวจราจรการกำหนดระยะและหมุด ควบคุม ต่างๆ เช่น Base line , offset และหมุด BM โดยอ้างอิงจากแบบก่อสร้างที่

ได้ทำการออกแบบ หลังจากทำการกำหนดระยะหมุด ควบคุมต่างๆเป็นที่เรียบร้อย จึงเริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารต่อไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

       ฝ่ายขาย 02 108 6880-1 แฟกซ์ ต่อ 114 (จ-ศ) เวลาทำการ 09.00น.-18.00น.

E-mail: patapee_thailand@hotmail.com

     สายด่วนไม่มีวันหยุด     

091 698 9455  (ส-อ)

ID Line : patapee_pce

"เราจะทุมเทความรู้ ความสามารถ ทั้งหมดที่มี เพื่อบริการลูกค้าของเรา"

"เพราะเราไม่ใช่แค่ผู้รับเหมา"